/* */

Förstainstansrättens dom av den 2 juli 2002 i mål T-323/00: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)() (Gemenskapsvarumärke – Ordkombinationen SAT.2 – Absoluta registreringshinder – Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 40/94 – Likabehandling)