SKRIFTLIG FRÅGA E-1342/00 från Cristiana Muscardini (UEN) till kommissionen. FIA och GD för konkurrens.