SKRIFTLIG FRÅGA E-1156/03 från Roberta Angelilli (UEN) till kommissionen. Kommunen Anconas utnyttjande av medlen från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.