SKRIFTLIG FRÅGA E-3445/00 från Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) till kommissionen. Fjärde fiskeprotokollet med Grönland och gemenskapsflottans fångster.