SKRIFTLIG FRÅGA E-0110/01 från Cristiana Muscardini (UEN) till kommissionen. Luftföroreningar och klimatförändringar.