RÅDETS BESLUT av den 20 maj 1996 om ingående av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Nepal #SAMARBETSAVTAL mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Nepal