Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3867/86 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1986 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής των δασμών για ορισμένες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση των διακρίσεων 85.15 Α ΙΙΙ ex β και Γ ΙΙ γ) του κοινού δασμολογίου, καταγωγής Ρουμανίας, δικαιούχου των προβλεπομένων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3599/85 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων