Kommissionens förordning (EG) nr 1341/2000 av den 26 juni 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter och om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen