Kommissionens förordning (EG) nr 573/2000 av den 16 mars 2000 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris