Kommissionens förordning (EG) nr 2305/2001 av den 27 november 2001 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåret 2001/2002