SKRIFTLIG FRÅGA E-3816/02 från Isidoro Sánchez García (ELDR) till kommissionen. Borttagande av internationella samtalsavgifter vid telefonsamtal mellan Europeiska unionens medlemsstater.