SKRIFTLIG FRÅGA P-1630/03 från Nelly Maes (Verts/ALE) till kommissionen. Tvångssteriliseringar av romska kvinnor.