Kommissionens förordning (EG) nr 83/2001 av den 17 januari 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker