SKRIFTLIG FRÅGA E-0413/02 från Francesco Musotto (PPE-DE) till kommissionen. Avbrott av den allmänna tjänst som tillhandahålls av internationella bussbolag.