Rättelse till översikt över gemenskapsbeslut om försäljningstillstånd för läkemedel fr.o.m. 15 augusti 2001 t.o.m. 15 september 2001 (EGT C 273 av den 28.9.2001)