Avtal mellan Europeiska gemenskapen och konungariket Nepal om handel med textilprodukter