Pisno vprašanje E-2014/08 vlaga Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) za Komisijo. Sir mozzarella in dioksini