Mål T-75/00: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 31 mars 2000 av Augusto Fichtner