Mål C-83/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 12 februari 2016 – Heta Asset Resolution Bulgaria mot Nachalnik na Mitnitsa Stolichna