SKRIFTLIG FRÅGA E-3464/01 från Mario Borghezio (NI) till kommissionen. Förvärv av MAA Assicurazioni (Italien), överträdelse av principen om fri konkurrens.