Kommissionens förordning (EG) nr 1906/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker