SKRIFTLIG FRÅGA E-3879/02 från Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) till kommissionen. Lansering av märkningen Hecho en Málaga.