Odluka (EU) 2018/1459 Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zatvaranju računa Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016.