Kommissionens förordning (EG) nr 1498/1999 av den 8 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 beträffande meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter