/* */

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2053 - Telenor/BellSouth/Sonofon) (Text av betydelse för EES)