Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om ett integrerat regelverk för avtal om fiskepartnerskap med tredjeländer (KOM(2002) 637 — 2003/2034(INI))