Mål C-379/03 P: Överklagande, ingivet den 10 september 2003 av Rafael Pérez Escolar, av det beslut som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, fjärde avdelningen i utökad sammansättning, har meddelat den 25 juni 2003 i mål T-41/01: Rafael Pérez Escolar mot Europeiska gemenskapernas kommission