Royal Olympic Cruises m.fl. mot rådet och kommissionen TITJUR Förstainstansrättens beslut (andra avdelningen) den 12 december 2000. # Royal Olympic Cruises Ltd, Valentine Oceanic Trading Inc., Caroline Shipping Inc., Simpson Navigation Ltd, Solar Navigation Corporation, Ocean Quest Sea Carriers Ltd, Athena 2004 SA, Freewind Shipping Company och Eliniki Etaireia Diipeirotikon Grammon AE mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen. # Gemenskapens utomobligatoriska skadeståndsansvar - Skada vållad genom den militära interventionen i Förbundsrepubliken Jugoslavien - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund. # Mål T-201/99.