Kommissionens förordning (EG) nr 803/2000 av den 17 april 2000 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under april månad 2000 om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild behandling vid import till tredje land får godkännas