SKRIFTLIG FRÅGA E-1731/03 från Freddy Blak (GUE/NGL) till kommissionen. Danmarks överträdelse av artiklarna 82 och 86 i fördraget.