SKRIFTLIG FRÅGA E-0095/00 från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till kommissionen. Fartygsbyggande vid Astano-varvet.