Mål C-618/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 16 augusti 2019 – Gestione Fiscalità Locale SpA mot Regione Campania