Mål F-23/15: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 18 mars 2016 – Kerstens mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Skyldigheter — Handlingar som strider mot den värdighet som är förbunden med tjänsten — Spridande av kränkande upplysningar om en annan tjänsteman — Artikel 12 i tjänsteföreskrifterna — Disciplinärende — Undersökning i form av ett fastställande av de faktiska omständigheterna — Varning — Artikel 9.1 b i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna — Allmänna genomförande bestämmelser — Procedurfel — Felets konsekvenser)