mål T-155/04: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission, väckt den 23 april 2004 av Alenia Marconi Systems S.p.A.