SKRIFTLIG FRÅGA E-0585/00 från Mark Watts (PSE) till kommissionen. Hållbar europeisk transportpolitik.