Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.1650 - ACEA/Telefónica) (Text av betydelse för EES)