Genomförande av reguljär lufttrafik - Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Bergerac (Roumanière) och Paris (Orly) (Text av betydelse för EES)