Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 801/2002 av den 15 maj 2002 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget (EGT L 131 av den 16.5.2002)