SKRIFTLIG FRÅGA E-1122/02 från Herbert Bösch (PSE) till kommissionen. Transport av avlidna personer.