Kommissionens förordning (EEG ) nr 3491/92 av den 2 december 1992 om standardstödbelopp för produktion av sockerbetor och ett särskilt stöd för framställning av vitsocker ur sockerbetor på Azorerna