SKRIFTLIG FRÅGA E-3223/00 från Robert Evans (PSE) till kommissionen. Djurtransporter och uppfyllande av rådets direktiv 91/628/EEG.