SKRIFTLIG FRÅGA P-3926/02 från Niels Busk (ELDR) till kommissionen. Produktionsavgift i Frankrike.