/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-3381/00 från Concepció Ferrer (PPE-DE) till kommissionen. Europeiska socialfonden i Katalonien.