SKRIFTLIG FRÅGA P-0396/02 från Eluned Morgan (PSE) till kommissionen. Ekonomiska och sociala kommittén (ESK).