/* */

Mål T-301/01: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 30 november 2001 av Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A.