SKRIFTLIG FRÅGA E-3669/00 från María Sornosa Martínez (PSE) till kommissionen. Mål avseende illojal konkurrens som förs av Generalitat Valenciana (valencianska regionalregeringen) avseende den valencianska pressen.