Tribunalens dom (första avdelningen) av den 1 mars 2016.#BrandGroup GmbH mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret).#Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SPEZOOMIX – Det äldre gemenskapsordmärket Spezi – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009.#Mål T-557/14. Tribunalens dom (första avdelningen) av den 1 mars 2016