TITJUR Callebaut mot kommissionen Förstainstansrättens dom (tredje avdelningen) av den 18 september 2003. # Daniel Callebaut mot Europeiska kommissionen. # Tjänstemän - Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna - Befordran - Jämförelse av kvalifikationer. # Mål T-241/02.