TITJUR Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 11 maj 2000. # Cinzia Gozza m.fl. mot Università degli Studi di Padova m.fl. # Begäran om förhandsavgörande: Tribunale civile e penale di Venezia - Italien. # Etableringsrätt - Frihet att tillhandahålla tjänster - Läkare - Medicinska specialiteter - Utbildningsperioder - Ersättning - Direkt effekt. # Mål C-371/97. Gozza m.fl.