Kommissionens förordning (EG) nr 2206/94 av den 9 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2828/93 om gemensamma bestämmelser för kontroll av användningen av eller bestämmelsen för importerade produkter som omfattas av KN-nummer 1515 90 59 och 1515 90 99